Vad gör jag

Jag arbetar med ledarskapsutveckling och förändringar av såväl företag som individer.

Egentligen talar jag hellre om förbättringar. För förändringarna ska ju leda till förbättringar. Förankring är en viktig framgångsfaktor för hållbar förbättring. Om en organisation behöver förbättras (och det behöver ju alla, alltid) så behövs en delaktighet. För inte vet chefen alltid bäst? Inte heller kollegan i rummet intill. Eller ägaren. Vi behöver lyssna, lägga pussel och förankra våra förändringar. Annars blir de inte förbättringar. Enkelt.

Jag har lång erfarenhet av företags- och verksamhetsledning. Ofta med fokus på marknad och försäljning. Jag uppbringar ett stort engagemang och inspirerar genom att involvera och delegera. Förbättra nu i Malmö AB har inriktning mot strategiskt arbete inom förändringsledning, sälj/marknad, styrelse- och interimsuppdrag.

Låt mig hjälpa er.

CV Åsa

Mina uppdrag bygger jag på egen erfarenhet i kombination med teoretiskt beprövade modeller. Mina studier i Förändringsledning vid Skövde Universitet kompletterar min tidigare Ekonomexamen från Lund. Väl förankrade teorier som är tillämpade i praktiken. Jag har erfarenhet från flera förändringsresor, både tillväxtresor och nedskärningar. Förändringen har bestått i behov av ett breddat utbud, om ändrade processer och även om personer som helt enkelt inte fungerade i sin roll. Jag arbetar med förändringar av såväl företag som individer.

    • Kotters 8–stegs modell kring förändringar är en metod som kombinerar ledarskapsstilen E och O.

Bjud in mig för en pratstund kring hur vi bäst, tillsammans, kan nyttja etablerade modeller tillsammans med mina erfarenheter för att ta dig och din verksamhet en bit längre.

  • Individuellt stöd

”Var ska jag börja? Hur säkerställer jag att jag gör rätt? Hur ska jag tolka infon?” Behöver du ett bollplank? En coach, en mentor, en vän. Jag kommer! Som utbildad Coach ger jag dig ett första kostnadsfritt möte. Kanske behöver du ett par samtalstillfällen för att komma över puckeln eller så vill du ha ett mer långsiktigt stöd. Vi pratar oss samman om ett upplägg som passar dig.

  • Konsulting och Interim Management

Ibland blir det luckor i organisationen. Någon chef slutar, någon får sluta, någon blir sjuk. Kontakta mig. Min förmåga att snabbt sätta mig in i er verksamhet och förmåga samt energi att möta nya människor använder jag för att leda er verksamhet vidare, tills en mer permanent lösning finns på plats. Det kan vara ett uppdrag på kran (on-demand), deltid eller heltid under en kortare period.
Jag blir ett par extra armar och ben (och gärna också huvud!). Leder ett specifikt projekt. Gör en utredning eller genomför en workshop.

  • Styrelsearbete

Som medlem i StyrelseAkademin Syd och diplomerad enligt Styrelsekraft, med erfarenhet från flera styrelser, söker jag styrelseuppdrag. Jag tillför kunskap kring sälj- och marknadsfrågor, den nya digitala världen och förändringsarbete. Behöver ni någon som ställer frågor, ej accepterar det som tidigare varit givet och med en stor förmåga att tänka utanför boxen. Kontakta mig!