”Det man mäter blir gjort”

Jag har två fraser jag anammat i många år:
”Det man mäter blir gjort”
”1)mäta 2) analysera 3)agera”

Det fungerar i de flesta situationer:
* vid medarbetarsamtal inkl målformulering
* vid energieffektivisering där data visualiseras och förbrukningskostnaden betalas av brukaren
* vid förbättringsarbete på en arbetsplats där man följer upp incidenter, avvikelser från process och där aktiva beslut om ändringar av arbetssätt tas.

Har alltid gillat statistik, struktur och ordning samt tydliga rutiner. Arbetsdagen idag var fullt av detta, nöjd! När jag gick hem för dagen kunde jag inte låta bli att ta detta foto på nedplockade mekaniska vattenmätare. De symboliserar ovanstående förändring bra, tycker jag. Framöver är det digitala och fjärravlästa som gäller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *